fbpx
(040) 2390620 info@vanl.nl

Fase 1 | Context van het OV

door | sep 28, 2018 | Nederlands

Deze blog is een vervolg op ‘TMWalker4 in het Openbaar Vervoer‘.

Begrippen krijgen pas betekenis door de context waar ze in gebruikt worden. Neem nou het begrip “bank”. Ga je er op zitten of loop je er naar binnen? Om spraakverwarring te voorkomen is het belangrijk om begrippen die uit een informatiesysteem komen, te voorzien van de juiste context.

Als context voor het begrip “openbaar vervoer” gebruiken we in dit voorbeeld “Nederland”. Oké, we hebben het dus niet over een busje in India waar reizigers ook op het dak kunnen zitten. Dat is handig. Het begrip “Nederland” behoeft geen toelichting toch? Het is een algemene term, en geen business-term.

Wat is de relatie van het openbaar vervoer met Nederland?

Geografisch

We kiezen er voor om de fysieke haltelocatie te nemen als een beperking. Als de gps-positie van de halte in Nederland ligt, valt deze binnen ons kader. Bij lijnen die doorlopen naar het buitenland zoals de Flixbus naar Parijs, maken we een knip bij de laatste halte als hij Nederland uitrijdt, en de eerste wanneer hij Nederland inkomt.

Maar, er zit natuurlijk nog wel wat tussen die haltepaal en Nederland in. Voor dit doel hebben we Nederland onderverdeeld in “provincies”, die weer in “gemeentes”, die weer in “wijken” en die weer in “buurten”. Zo hebben we een koppeling met een provider die deze gegevens beheert. Als er iets in deze structuur of geografische vorm verandert, bijvoorbeeld door gemeentelijke herindelingen, verandert het in TMWalker mee.

Wat levert dit op? Op deze manier kunnen we allerlei kwantiteiten en vervoersstromen op meerdere niveaus weergeven en op de kaart tonen.

Organisatorisch

De rijksoverheid was vroeger belast met de financiering van het openbaar vervoer. Tegenwoordig is de verantwoordelijkheid voor stads- en streekvervoer gedecentraliseerd naar een 18-tal “OV-autoriteiten”, die verantwoordelijk zijn voor een bepaald geografisch gebied. De meest zijn (samenwerkingsverbanden van) gemeentes of provincies (meer info en uitgebreide historische uitleg).

OV-autoriteiten gunnen openbaar vervoer “concessies” in hun regio aan een “openbaar vervoerbedrijf”, maar vanwege praktische of commerciële redenen willen vervoerders nog wel eens routes uitbesteden aan elkaar. We krijgen van bijna alle openbaar vervoerbedrijven gegevens binnen en doordat de geografische locatie van alle haltes bekend is, kunnen we een voldoende compleet beeld tonen per vervoerbedrijf en per OV-autoriteit. Handig als je je als vervoerder gaat inschrijven op een aanbesteding van een gebied waar je zelf niet in rijdt.

De volgende fase is het beschrijven van het openbaar vervoer netwerk van een bepaald gebied of vervoerder. Maar daarover de volgende keer meer in de blog “Beschrijving van het netwerk: Topology”.

Share This

Share this post with your friends!