fbpx
(040) 2390620 info@vanl.nl

Rijtijden 2.0 – Een update

door | apr 29, 2021 | Nederlandstalig

In onze blog van februari spraken we al over onze blik op rijtijden en hoe wij vinden dat de analyse van rijtijden moet/zal gaan veranderen. Vandaag geven we een update;

 

Consultatie over beïnvloedingsfactoren

Afgelopen maand hebben we vervoerspecialisten geconsulteerd over welke factoren rijtijden beïnvloeden. We hebben veel waardevolle reacties gekregen en willen iedereen dan ook graag via deze weg bedanken; jullie krijgen te zijner tijd de beschikking over de complete lijst en hoe het in het TMWalker is verwerkt.

Voor de beïnvloedingsfactoren zijn we druk op zoek naar data. Denk bijvoorbeeld aan openbare data die voor alle TMWalker klanten ter beschikking gesteld wordt, zoals het weer. Het kan ook bedrijfseigen data zijn waarmee je de eigen TMWalker-omgeving kan verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan berichten van de communicatie met verkeerslichtinstallaties uit de voertuiglogfiles. Als klant bepaal je zelf met wie deze bedrijfseigen data gedeeld wordt.

 

Back-end: toolselectie voor laden van de staging-area

Uit onze toolselectie is eXtractorONE naar voren gekomen als de beste tool waarmee we publieke databronnen naar onze staging databases kunnen ‘trekken’. EXtractorONE genereert een database en leest deze data in no-time in; of het nou 4000 CBS rapporten zijn of een NeTEx dienstregeling.

 

Back-end: ijzer

Omdat niet alle data die wij gebruiken openbare data is, hebben we er voor gekozen om alle data op onze eigen servers te houden. Zo kunnen we de beveiliging en de hostlocatie garanderen. We hebben sinds enige tijd de beschikking over een computersysteem met tweeëntwintig processoren en 1,5TB aan RAM. Rekencapaciteit genoeg dus, we zien er naar uit om dit beest te gaan inzetten.

 

Back-end: bedrijfsregels

Zowel de algoritmes om rijtijden en andere kengetallen te berekenen, als de uitvoer van alle soorten analyses in TMWalker worden momenteel onderhanden genomen en aangepast. Dit doen we als voorbereiding op het toevoegen van context informatie. We gebruiken deze ‘bezem-slag’ om tevens automatisch documentatie te genereren over hoe iets daadwerkelijk berekend is. Dat is wel zo belangrijk nu er allerlei meer of minder voor de hand liggende factoren gaan meespelen in de berekening. (Is de berekende rijtijd voor een sneeuwdag, of is deze juist uitgesloten van de berekening?)

 

Front-end

Met de front-end zijn we inmiddels volle bak aan de gang, met ondersteuning van freelance Service Designer Romee Noorman. Samen ontwerpen we een gebruikservaring die aansluit bij onze doelgroep (jullie). We verwachten in de nazomer aan de slag te kunnen gaan met het testen van de nieuwe software, en zijn hiervoor op zoek naar een beperkt aantal testgebruikers. Ben je nieuwsgierig of wil je zelf beoordelen of je happy wordt van de happy flow, meld je dan aan voor onze bèta-testgroep (info@vanl.nl).

 

Kortom: veel beweging, veel vooruitgang. Volgende maand meer informatie.

0 reacties

Share This

Share this post with your friends!